Quality inside - Straight from the breeder

Contact

Sales

We distribute our onion sets via an extensive network of dealers. Please see the Dealer list for the dealer in your region. You can contact Bejo, De Groot en Slot or Broer for specific questions.

Bejo Zaden B.V.
P.O. Box 50
1749 ZH Warmenhuizen
The Netherlands
Tel. +31 (0)226 396162
www.bejo.com

De Groot en Slot B.V.
P.O. Box 28
1720 AA Broek op Langedijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)226 331200
www.degrootenslot.nl

Broer B.V.
Kleiakker 1
1619 PD Andijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)228 591394
www.broerbv.nl

Dealerships

We distribute our onion sets via an extensive network of dealers: 

Albania : Lisar Seedlings shpk  www.lisarseedlings.com

Austria: Bejo Samen GmbH  www.bejosamen.de

Belarus : Broer B.V.  www.broerbv.nl

Belgium : Bejo Zaden Belgium b.v.b.a.  www.bejo.be

Belgium : De Groot en Slot B.V.  www.degrootenslot.nl

Bosnia Herzegovina: Sjemenarna  www.sjemenarna.com

Bulgaria : Bejo Romania s.r.l  www.bejo.ro 

Croatia : Bejo Zaden d.o.o.  www.bejo.hr 

Czech Republic: Bejo Bohemia s.r.o.  www.bejo.cz 

Denmark: Seedcom A/S  www.seedcom.dk

Estonia: Horticom  www.horticom.ee

Finland:H elle OY  www.helle.fi

France: Bejo Graines France www.bejo.fr

Germany: Bejo Samen GmbH www.bejosamen.de

Greece: Geognosi  www.geognosi.com

Hungary: Ritsat KFT www.ritsat.hu

Ireland: Europrise Co Ltd www.europrise.ie

Italy: Bejo Italia s.r.l. www.bejoitalia.it

Kazakhstan: Bejo Tukim Llc www.bejo.kz

Kosovo: Agronomi www.lisarseedlings.com

Latvia: Kurzemes Seklas www.kurzemesseklas.lv

Lithuania: Aista www.aista.lt 

Mongolia: Broer B.V www.broerbv.nl

Netherlands: Bejo Zaden B.V.  | www.bejo.nl 

Netherlands: De Groot en Slot B.V. www.degrootenslot.nl

Poland: Bejo Zaden Poland Sp. z.o.o. www.bejo.pl

Portugal: Bejo Iberica s.l. www.bejo.es

Romania: Bejo Romania s.r.l. www.bejo.ro

Russia: Broer B.V. www.broerbv.nl

Serbia: Arum d.o.o. www.arum.rs

Slovakia: Bejo Bohemia s.r.o. www.bejo.cz

Slovenia: Agrocasol Plus d.o.o. www.agrocasolplus.si

Spain: Bejo Iberica s.l. www.bejo.es

Sweden: Semenco AB www.semenco.se

Ukraine Bejo Ukraine www.bejo.ua

United Kingdom: Elsoms Seeds Ltd elsoms.com