Forum

Plantuien - Geel

  • Meest vroege ras voor uitplant in het voorjaar
  • Uitstekend geschikt voor de primeurteelt
  • Mooie ronde ui van uitstekende kwaliteit met hoge schiettolerantie
  • Dunne nek waardoor een korter droogproces en dus snel klaar voor afzet
Vroegheid:
14.0
Opbrengst:
93
Huid:
6.0
Hardheid:
5.0
Schiettolerantie:
+
Bewaarbaarheid:
6.0
Drogestofgehalte:
14.5
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden in Europa. Alle gegevens zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeven van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Bewaarbaarheid: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spuitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Schiettolerantie: - = lage tolerantie, +/- = gemiddelde tolerantie, + is hoge tolerantie, ++ erg hoge tolerantie, en HT = warmte behandeld
Drogestof gehalte: percentage
Forum