Tarmo

Plantuien - Geel

  • Sterk, groeikrachtig type in mid-late segment
  • Hoog opbrengstpotentieel met uniforme ronde uien
  • Geschikt voor lange bewaring
  • Robuust type dat onder stressvolle omstandigheden goed kan groeien door een enorm wortelstelsel
Vroegheid:
11.5
Opbrengst:
103
Huid:
8.5
Hardheid:
8.0
Schiettolerantie:
++
Bewaarbaarheid:
8.5
Drogestofgehalte:
14.5
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden in Europa. Alle gegevens zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeven van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Bewaarbaarheid: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spuitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Schiettolerantie: - = lage tolerantie, +/- = gemiddelde tolerantie, + is hoge tolerantie, ++ erg hoge tolerantie, en HT = warmte behandeld
Drogestof gehalte: percentage
Tarmo