Teeltinformatie

Teeltinformatie tweedejaars Quality inside plantuien

Eerstejaars plantuien zijn geteeld uit zaad en zijn uitgangsmateriaal voor de tweedejaars uienteelt. Het doel van de toepassing van plantuien voor de tweedejaarsteelt is vervroeging door een korter groeiseizoen en een vroeger oogsttijdstip. Ook bij moeilijkere groeiomstandigheden zijn plantuien in het voordeel ten opzichte van zaaiuien. Voor industriële toepassing speelt vergeleken met zaaiuien een hoger drogestofgehalte in het voordeel van de tweedejaars uienteelt. Ook in het voordeel van de verwerking speelt de grovere maat ui die verkregen wordt.

Plantuien zijn minder gevoelig voor daglengte dan zaaiuien; ze kunnen noordelijker worden ingezet dan hetzelfde ras als zaaiui toegepast.

Plantuien mogen slechts gebruikt worden indien voldaan wordt aan de Plantuienregeling opgesteld en gecontroleerd door Naktuinbouw. Deze regelgeving is de basis voor het Quality inside plantuienprogramma.

Tot op het moment van verzending zijn onze plantuitjes optimaal bewaard. De kwaliteit kan teniet gedaan worden door onjuiste behandeling tijdens verlading, transport en ontvangst. Geadviseerd wordt om het transport onder geconditioneerde omstandigheden te laten verzorgen om zo temperatuurschommelingen en daardoor condensvorming te voorkomen. Ventilatie en een zo kort mogelijke transittijd zijn van groot belang.

Na ontvangst is het noodzakelijk te zorgen voor een geventileerde, droge en vorstvrije opslag van de producten, bij voorkeur geventileerd in kisten. Het is van belang dat u de tijd tussen de ontvangst en het planten zo kort mogelijk houdt. Ook adviseren wij u de transporteur erop te wijzen de transportdocumentatie op juistheid te controleren.

Klik hier voor meer teeltinformatie (PDF)