Voordelen

De toegevoegde waarde van Quality inside plantuien

De beste plantuienrassen voor rode en gele uien. Omdat wij zelf een uitgebreid uienveredelingsprogramma hebben zijn wij in staat om rassen te selecteren die uitermate geschikt zijn om ingezet te worden als plantui. 

Gezondheids- en kwaliteitscontrole. Tijdens het gehele proces van zaadteelt tot verwerking van de eerstejaars wordt de kwaliteit en gezondheid gecontroleerd aan de hand van Naktuinbouwnormen, aangevuld met het Bejo Kwaliteit Management Systeem. Dit garandeert de hoogste kwaliteit en gezondheid van onze partijen. 

Geproduceerd door de specialisten. De eerstejaars Quality inside plantuitjes worden uitsluitend geteeld onder verantwoordelijkheid van Broer B.V., een dochteronderneming van Bejo en De Groot en Slot. Broer B.V. heeft vele jaren ervaring met de teelt en verwerking van eerstejaars plantuien. 

Volledige traceerbaarheid. Bejo en De Groot en Slot hebben het gehele proces van zaadproductie tot verwerking en verpakking in eigen hand. Dit garandeert volledige traceerbaarheid van onze partijen. 

Nauwkeurig gesorteerd. Alle partijen kunnen voor aflevering gesorteerd worden in verschillende maatsorteringen. Wanneer deze maatsorteringen ook gescheiden worden uitgeplant, kan een grotere mate van uniformiteit in afrijping en eindproduct gerealiseerd worden. 

Set count. Alle maatsorteringen binnen een afgeleverde partij worden voorzien van een set count. Hierdoor kan nauwkeurig het gewenste aantal plantuitjes per hectare worden geplant.

Verschillende verpakkingen. Quality inside plantuitjes kunnen verpakt worden in verschillende verpakkingsformaten, variërend van 150 grams netzakjes tot 1.000 kg big bags.

Algemene voordelen van plantuien

Plantuien hebben minder groeidagen nodig tot aan de oogst dan direct gezaaide uien. Dit is essentieel voor regio’s waar het groeiseizoen te kort is voor zaaiuien, zoals bijvoorbeeld Scandinavië en de Baltische Staten. 

Vroeger oogstklaar dan zaaiuien. Omdat een plantui een kortere groeiperiode heeft, kan een perceel planuien tot 4 weken vroeger zijn vergeleken met een perceel waarop hetzelfde ras direct verzaaid is. 

Hoog drogestofgehalte. Plantuien hebben een hoger drogestofgehalte dan zaaiuien. 

Minder gevoelig voor daglengte.

  • Korte dag rassen kunnen als plantui geteeld worden in gebieden verder verwijderd van de evenaar dan hetzelfde ras geteeld als zaaiui.
  • Lange dag rassen kunnen als plantui geteeld worden in gebieden dichterbij de evenaar dan hetzelfde ras geteeld als zaaiui.

Uitermate geschikt voor de teelt van vroege of grove uien. Het overwinteringsras Troy en de vroegste voorjaarsrassen, zoals bijvoorbeeld Forum, zijn oogstrijp voordat de eerste zaaiuien geoogst worden. Omdat deze plantuien de eerste uien van het nieuwe seizoen zijn, komen ze op de markt op het moment dat de prijzen vaak goed zijn. Door middel van enkele teelttechnische beslissingen en rassenkeuze, kan aangestuurd worden op een vroege oogst van normale uien of een latere oogst van grove uien:

  • Maatsortering. Grovere plantuitjes hebben grotere reserves en groeien daardoor sneller weg. Als de verschillende maatsorteringen (10-14 mm, 14-17 mm, 17-21 mm en 21-24 mm) gescheiden uitgeplant worden, is de grove sortering eerder afgerijpt. Let wel: het risico op schieters is groter in de grove maat. Een uniforme afrijping en eindproduct is een tweede voordeel van gescheiden uitplanten. 
  • Rassenkeuze. Vroege rassen als Troy en Forum rijpen eerder af. Wanneer Troy al in het najaar wordt geplant, is deze zelfs vroeger dan Forum en Jagro. Sherman, Hercules en Stur BC 20 hebben meer groeidagen nodig en Rijnsburgers kennen een nog langer groeiseizoen. Rassen met een langer groeiseizoen hebben de potentie om grover te groeien. 
  • Plantdichtheid. Een hogere plantdichtheid resulteert in vroegere afrijping en een fijne sortering van het eindproduct. Lagere plantdichtheden resulteren in grovere uien en een latere afrijping.