Bewaren van plantmateriaal

Advies over het bewaren en het vervoer van plantmateriaal

Tot op het moment van verzending zijn onze plantuitjes optimaal bewaard. De kwaliteit kan teniet gedaan worden door onjuiste behandeling tijdens verlading, transport en ontvangst. Geadviseerd wordt om het transport onder geconditioneerde omstandigheden te laten verzorgen om zo temperatuurschommelingen en daardoor condensvorming te voorkomen. Ventilatie en een zo kort mogelijke transittijd is van groot belang.

Na ontvangst is het noodzakelijk een geventileerde, droge en vorstvrije opslag van de producten te verzekeren, bij voorkeur geventileerd in kisten. Het is van belang dat u de tijd tussen de ontvangst en het planten zo kort mogelijk houdt.

Dit advies wordt u gegeven om u te wijzen op het feit dat plantuitjes aan bederf onderhevig zijn. Onverhoopt kwaliteitsverlies vanaf het moment van verlading is geheel voor rekening en risico van de koper. Broer B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste behandeling tijdens verlading, transport en ontvangst.

Ook adviseren wij u de transporteur erop te wijzen de transportdocumentatie op juistheid te controleren.

Oogsten, drogen en bewaren


Oogstomstandigheden

  • Uien groenig rooien als het loof ± 60% is afgestorven.
  • Uien alleen klappen en rooien als deze winddroog zijn.
  • Het loof altijd klappen boven de bovenste insteek van de schacht, dit is ± 10 cm lengte van de pijp.

Te kort klappen, rooien en oogsten van een vochtig gewas, verhoogt de kans op kop- en wondrot aanzienlijk.


Ventilatiecapaciteit

  • Minimale ventilatiecapaciteit 150 m3 lucht per m3 uien per uur; dit vraagt een luchtcapaciteit van ongeveer 30.000 m3 lucht per uur voor 100 ton uien. Pas hier de ventilatoren op aan. Voor een optimale droging met kachels is de kachelcapaciteit van 60.000 tot 80.000 Kcal/100 ton uien optimaal.
  • Storthoogte tot maximaal 4 meter. Plaats op 1,5 meter diepte een temperatuursensor recht boven een inblaaskoker.
  • Hoe sneller de hals van de ui droogt, des te minder kans dat schimmels en bacteriën de ui in groeien. De kwaliteit van de ui blijft hierdoor beter gewaarborgd. Dat te snel drogen de uiennek dichtsnoert is dus onjuist. De hals moet dan wel lang genoeg zijn.


Relatieve luchtvochtigheid

  • Voor een maximale droging moet in de eerste drie trappen van het drogingsproces de RV van de uitgaande lucht 65% zijn. In de bewaring mag deze oplopen naar 80%.
  • Gasgestookte kachels leveren minder vocht en de temperatuurregeling is beter dan bij petroleumgestookte kachels.

Klik hier voor het volledige bewaaradvies (in PDF-formaat). Houd er rekening mee dat niet al onze rassen geschikt zijn voor bewaring: neem hiervoor contact op met een van onze account managers.