Kwaliteitscontrole

Voordat een perceel geschikt wordt verklaard voor de productie van eerstejaars Quality inside plantuien, heeft bodemonderzoek aangetoond dat het perceel vrij is van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en witrot (Sclerotium cepivorum). Daarna zaaien geselecteerde, zeer ervaren loonwerkers gezond kwaliteitszaad van Bejo/De Groot en Slot. Door Broer B.V. aangewezen teeltadviseurs besluiten in overleg met de telers wanneer het perceel klaar is voor het zaaien. Zaken als beregenen voorafgaand aan het zaaien worden overwogen

Na het zaaien wordt de ontwikkeling van het gewas regelmatig geïnspecteerd door de teeltadviseurs en de telers. Samen hebben zij een gewasbeschermingsplan en een bemestingsplan opgesteld. Het gewas wordt gedurende de groei ook geïnspecteerd door inspecteurs van Bejo en de Naktuinbouw. Als er geen gezondheidsproblemen worden geconstateerd, zijn er geen aanvullende acties nodig.

Wanneer er wel problemen worden geconstateerd, neemt de teler in overleg met de adviseur en gezondheidsinspecteurs maatregelen om het gewas weer gezond te krijgen of het aangetaste gewas te isoleren. Na de oogst wordt er in ons laboratorium onderzoek gedaan om te bevestigen dat de partij vrij is van pathogenen. In enkele gevallen kunnen er na de oogst nog behandelingen uitgevoerd worden om de partij gezond te krijgen. In alle gevallen beslist de Naktuinbouw welke partijen gezond zijn en geschikt voor verkoop.

De teeltadviseur bepaald het optimale oogstmoment. De oogst wordt uitbesteedt aan gespecialiseerde loonwerkers.

Na de oogst wordt de partij gedroogd. Monsters worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van pathogenen. Ook worden een aantal plantuitjes uitgeplant in onze kassen om te beoordelen of de weggroei en de kwaliteit van de partij voldoet aan de eisen. Als deze testen problemen aan het licht brengen, wordt overwogen of aanvullende behandelingen nuttig kunnen zijn. Als het niet lukt de kwaliteit van de partij te verbeteren, wordt deze vernietigd.

Alleen wanneer de partij voldoet aan de Naktuinbouw en Quality inside eisen, wordt deze vrijgegeven voor verkoop. Zelfs na verkoop wordt een monster op onze eigen proeftuin geplant om de partij te kunnen volgen gedurende het groeiseizoen.

Quality inside past dit uitgebreide protocol toe om plantmateriaal van de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen; het beste uitgangspunt voor een succesvolle teelt.