Maatsortering

Voordelen van maatsortering

Maatsortering van het plantmateriaal biedt meerdere voordelen:

  • Hoge uniformiteit. 
  • De grove maatsorteringen geven tot 20% meer opbrengst geven dan ongesorteerde partijen.
  • Er kan zeer precies worden gestuurd op de sortering van het eindproduct.
  • Er kan zeer precies worden gestuurd op de vroegheid van het eindproduct.

Let wel: de grove maatsorteringen (21-24 mm) kennen een verhoogd risico op schieters.

Opbrengstindicatie

Vroegheid

De grove maatsorteringen zijn tot 6 dagen vroeger dan ongesorteerde partijen. Naast de maatsortering is ook de plantdichtheid van grote invloed op de vroegheid.

Maatsortering in relatie tot vroegheid

Maatsorteringen in relatie tot sortering van het eindproduct

Geplant op dezelfde plantdichtheid en na evenveel groeidagen, resulteren grove eerstejaars plantuien in een grovere partij tweedejaars. Let wel; fijne maatsorteringen hebben een langer groeiseizoen en zullen op het moment van afrijpen vrijwel even grof zijn als het eindproduct dat resulteerde uit de grove maatsorteringen. 

 

Oogst tweedejaars product